4PinSOP-DC

4Pin SOP-DC


特性    

无卤素    

电流传输比    

(CTR:50〜600%,在IF =5mA    

VCE=5V)    

输入和输出之间的隔离电压    应用    

可编程控制器    

系统设备,测量仪器    

家用电器,如风扇加热器等    

监控和检测电路    

不同电位和阻抗的电路之间的信号传输    


规格

ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time   (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
EL357N-G4.4x4.1x2.01.23.0/4.08050~60037500.4