8pin DIP-DC

8Pin DIP-DC (Photo Transistor)


特性    

双通道    

电流传输比(CTR:50〜600%,在IF =5mA    

VCE=5V)    

输入和输出之间的隔离电压    应用    

系统设备,测量仪器    

家用电器,如风扇加热器等    

监控和检测电路    

不同电位和阻抗的电路之间的信号传输    


规格

ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time   (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
EL8279.76x6.5x3.51.23.0   / 4.08050~60050000.4