4PinDIP

4Pin DIP


特性    

峰值击穿电压,400V:ELT302X,600V:ELT305X    

输入和输出之间的隔离电压    

简易的双列直插式封装    

无铅并符合RoHS标准    应用    

螺线管阀门控制    

灯整流器    

静态交流电源开关    

微处理器的接口为115至240VAC    

灯调光器    

温度控制    

马达控制    


规格

ProductDatasheetSize(mm)VTM(V)VINH(V)VDRM(V)VF_Typ (V)Viso (Vrms)IFT (mA)
ELT30416.5   x 4.58 x 3.5320400-500015
ELT30426.5   x 4.58 x 3.5320400-500010
ELT30436.5   x 4.58 x 3.5320400-50005
ELT30616.5   x 4.58 x 3.5320600-500015
ELT30626.5   x 4.58 x 3.5320600-500010
ELT30636.5   x 4.58 x 3.5320600-50005
ELT30816.5   x 4.58 x 3.5320800-500015
ELT30826.5   x 4.58 x 3.5320800-500010
ELT30836.5   x 4.58 x 3.5320800-50005
ELT30216.5   x 4.58 x 3.52.5-4001.18500015
ELT30226.5   x 4.58 x 3.52.5-4001.18500010
ELT30236.5   x 4.58 x 3.52.5-4001.1850005
ELT30516.5   x 4.58 x 3.52.5-6001.18500015
ELT30526.5   x 4.58 x 3.52.5-6001.18500010
ELT30536.5   x 4.58 x 3.52.5-6001.1850005